Bookmark đính kèm tạp chí Tiếp Thị Gia Đình - 06/2013

Bookmark đính kèm tạp chí Tiếp Thị Gia Đình - 06/2013

Bookmark quảng cáo sản phẩm Jada Slimming Cream còn là 01 gift voucher tặng 500.000 đồng cho khách hàng khi mua trực tiếp tại showroom Jada.

 

Back To Top